JAK PRACUJEMY

Profesjonalnie i bezpiecznie. Do każdego zadania przygotowujemy się indywidualnie biorąc pod uwagę wszystkie aspekty decydujące o skutecznym, efektownym i bezpiecznym wykonaniu zadania. Sprawdzamy dostępność przestrzeni powietrznej, w razie potrzeby uzyskując wszystkie niezbędne zgody lub rezerwacje. Analizujemy warunki meteo oraz aktywność słoneczną - czynniki mające podstawowe znaczenie dla bezpiecznego wykonania operacji. Sprawdzamy występowanie w danej lokalizacji linii wysokiego napięcia, masztów antenowych, przekaźników GSM, przeszkód terenowych i innych niebezpiecznych elementów.

Operator wielowirnikowca posiada wszystkie wymagane prawem kwalifikacje niezbędne do profesjonalnego i legalnego wykonywania operacji lotniczych:

  • Świadectwo Kwalifikacji Personelu Lotniczego UAV VLOS wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
    licencja UAVO
  • Aktualne badania lotniczo-lekarskie
    orzeczenie lotniczo-lekarskie

Pilot drona jest ponadto pilotem samolotowym z wieloletnim doświadczeniem. 
Pracujemy w 2-osobowym zespole. Oprócz operatora drona nad poprawnością kręconych scen czuwa operator wideo, który za pomocą drugiej aparatury RC steruje pracą 3-osiowego gimbala stabilizującego pracę kamery. Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować perfekcyjne ujęcia o jakości niedostępnej w przypadku pracy jednego tylko operatora. Przewaga 2-osobowego zespołu jest jeszcze bardziej widoczna podczas kręcenia dynamicznych scen z obiektami znajdującymi się w ruchu.
Posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu fotografii, filmowania, postprodukcji, animacji, grafiki komputerowej, oraz tworzenia responsywnych stron internetowych. Wszystkie umiejętności pozwalają nam zaoferować naszym Klientom kompleksową propozycję.